Günümüzde pek çok iş yerinde özel güvenlik görevlilerine rastlanır. Bunlar silahlı özel güvenlik yahut silahsız özel güvenlik görevlisi olarak faaliyet verir. Peki, silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için şartlar nedir? Ortaokul mezunu olan bir kadın veya erkek, silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilir mi? Yazımızda bunun detaylarına yer vereceğiz.

Silahsız özel güvenlik olmanın şartları daha hafif iken silahlı özel güvenlik görevlisi olmanın şartlarında daha ağır maddeler yer alır. Silahlı özel güvenlik olmak için eskiden ortaokul mezunu olma şartı aranırken değişen yönetmelikler sonrasında en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı aranır. Buradan da anlaşılacağı üzere ortaokul mezunu bir kadın veya erkek, silahlı özel güvenlik görevlisi olamaz.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Nedir?

Silahlı özel güvenlik görevlisi, bulunduğu yerin asayişini sağlamak, düzen ve takibini sağlamak, iş yeri ya da bağlı olduğu kurumun can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kişidir. İş yükleri ağır ve zorlayıcı olan bu meslek için özel bir eğitim alınması gerekir. Çalışma şartları zorlayıcı olsa da kendileri için gerekli olan tüm güvenlik tedbirleri de çalışma saatleri içerisinde temin edilmek zorundadır.

Silahlı özel güvenlik olmak herkesin isteği doğrultusunda olmaz. Bu işe girebilmek için belli başlı bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan birinin bile eksik olması silahlı özel güvenlik olmak için yeterli değildir. Tüm şartların eksiksiz olarak tamamlanması şarttır.

Silahlı Özel Güvenlik Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Son zamanlarda değişen yönetmelikler gereği silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için en az lise ve dengi okuldan mezun olmak şarttır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır. 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Kasten işlenen suç ya da suçlardan en az 1 yıl ve üstü süre ile hapse mahkûm olmamak önemlidir. Affedilmiş olsa bile devletin birliğine, dirliğine, düzenine ve devlet aleyhine suçlardan mahkûm olmamış olunmalıdır.

Aynı zamanda irtikâp, kaçakçılık, rüşvet ve iltimas, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma, fuhuş gibi yüz kızartıcı suçlardan hapse girilmemiş olmalıdır. Görevi yapmaya engel bir hastalık ya da sakatlık durumunun olmaması şart koşulmuştur. Akli dengesi yerinde olmalıdır. Özel güvenlik eğitimini almış ve başarılı şekilde eğitimini tamamlamış olmalıdır. Bunların yanı sıra güvenlik soruşturmasının da olumlu yanıt alması şartı bulunur.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlileri Nerede Çalışabilir?

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için belirlenen belli zamanlarda verilen eğitime katılmak gerekir. Bu eğitim sonunda yapılan sınavdan da yüksek bir puan alarak başarı ile eğitim tamamlanmalıdır. Tüm bu şartları yerine getiren birisi, diğer tüm şartları sağladığı takdirde silahlı özel güvenlik görevlisi olarak faaliyet verebilir.

Silahlı özel güvenlik görevlilerinin pek çok alanda iş bulması mümkündür. Tüm eğitim kurumlarında, bar ve eğlence mekânlarında, alışveriş merkezlerinde, şans oyunları oynanan mekânlarda, stadyumda, önemli görevlerde bulunan şahısların yanında, kamu kurum ve kuruluşlarında, sitelerde, konser alanlarında ve üniversitelerde kendilerine iş bulabilir.

Silahlı Güvenlik Görevlisinin Görevi Nedir?

İş kolları oldukça geniş olan silahlı özel güvenlik görevlileri pek çok noktada çalışır. Bu kişiler;

  • Çalıştıkları alanlarda güvenliği sağlamak,
  • Asayişi kontrol etmek,
  • Giriş ve çıkışlarda kimlik denetimi yapmak,
  • Yanında çalıştıkları özel şahsiyetlerin güvenliğini sağlayarak onları korumak,
  • Tehdit ya da kavga olması durumunda gerekli tedbiri almak, ortamı sakinleştirmek,
  • Ortada suç olan deliller varsa polis ya da jandarmaya teslim etmek,
  • Yaralama ya da ölümlü vakalar olduğunda olay yeri incelemeye gerekli yardımı göstermekle yükümlüdürler.

Silahlı Güvenlik Görevlisi Maaşı Ne Kadardır?

Çalışma alanları ve görevleri fazla olan silahlı özel güvenlik görevlisi iş yüküne göre çok da yüksek maaş almaz. Ülkemizde asgari ücret üzerinden ödeme almasalar da yaptıkları iş yüküne bakılırsa aldıkları maaşın yeterli olmadığı söylenir. Ancak silahsız özel güvenlik görevlilerine nazaran maaşları biraz daha yüksektir.

Silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştığı yere göre de farklı maaş alabilir. Bu durum tamamen çalıştığı kurumun inisiyatifine bağlıdır. Ancak ortalama olarak maaşlarına bakıldığı zaman 4000 Türk Lirası civarında bir maaş alırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir