Politikamız

OWL Eğitim Kurumu olarak; mesleki etik ve işleyişe riayet eden bir politika ile hizmet sunmaktayız. Benimsediğimiz bu yolda birincil kaynağımız yasalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzüklerdir. Sunduğumuz eğitim programlarının tamamında 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun esas alınmaktadır.

Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik kapsamında tüm eğitim süreci şekillenir ve kurumumuzdan her kursiyerimiz profesyonel bir güvenlik görevlisi adayı olarak mezun olur. Bir kurumun başarılı olması için öncelikle felsefesinin var olması gerekir. OWL eğitim kurumları kendi felsefesini ortaya çıkarmış ve bu minvalde kendini durmadan geliştiren bir kurumdur.

Eğer kendini tanımlarken sorunsuz bir aktarım sağlayabilen bir kurumla iş birliği yaparsanız, her daim kazanan siz olursunuz.

OWL Eğitim Kurumu;

Hizmet sunarken fayda sağlamak ve değer katmak felsefesiyle hareket etmektedir.

Alt yapımız ve kültürümüz, politikalarımızın alt birimleri olarak bu doğrultuda inşa edilmiştir.

Politikamız