Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi

Silahlı özel güvenlik eğitimi OWL eğitim kurumları bünyesinde verilen özel güvenlik eğitimlerinden biridir. Silahlı özel güvenlik eğitiminin kapsamına geçmeden önce özel güvenliğin tanımı ve diğer kolluklarla bağlantısını açıklayalım. Böylece vermiş olduğumuz silahlı özel güvenlik eğitiminin kapsamını ve edineceğiniz bilginin mahiyetini daha doğru açıklamış olabiliriz.

Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı bir biçimde görev yapmak üzere istihdam edilirler. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 5188 sayılı kanuna göre kişi göre bölgesindeki mevzuat tanımında yer alan maddeleri yerine getirir güvenliği sağlar kolluk kuvveti değil yardımcı güvenlik personelidir.

Özel güvenlik görevlisi kendi görev alanında görev süresince yetkili olarak hizmet sunmaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kapsamına baktığımızda bu kapsamın önleyici bir kapsam olduğunu söylemek mümkündür. Özel güvenlik eğitimi silahlı özel güvenlik, silahsız özel güvenlik olmak üzere iki ana bölümden alt kolları ayrılmaktadır. Kurumumuz OWL eğitim kurumları, tarafından sağlanan silahlı özel güvenlik eğitimi belirlenmiş eğitim prosedürlerinden geçilerek tamamlanır.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitiminin Kapsamı Nedir?

Bireylerin silahlı özel güvenlik personeli olmak için özellikle silahlı özel güvenlik eğitimi kapsamına tabii tutulup belirli sınavlardan sonra bu konumda görev yapmaya hak kazanmaları gerekmektedir. Bu minvalde ovale güvenlik eğitim kurumu profesyonel silahlı özel güvenlik eğitimi vererek üst düzey güvenlik personellerinin yetişmesini sağlamaktadır. Silahlı özel güvenlik eğitiminin kapsamında bireye silah bilgisi ve atış bilgisi ve silahın hizmet çerçevesi içerisinde kullanılması gereken yasaların kapsamına ve bilincine kadar her detay kurumumuzda öğretilir. 5237 sayılı Türk ceza kanununun düzenlediği silah tanımı madde 6’da belirlenmiştir. Madde altıdan hareketle silahlar farklı türlerde sınıflara tabi tutulmuştur. Silahlı güvenlik görevlilerinin mesul olduğu silah birimi ise yasa kapsamında belirtilen ateşli silahlar kapsamına girmektedir. Genel kapsamda silah olarak sınıflandırılan tüm bu aletler ayrıca bir silahlandırmaya da tabi tutulurlar. Bu sınıflandırmada silahlar ateşli ateşsiz patlayıcı kimyasal biyolojik ve nükleer olarak 6 ana başlık altında toplanmaktadır.

Silahlı özel güvenlik eğitimi kapsamında silahların tanımları taşıma hakkının kazanılması yönetmeliklerin bilinmesi ruhsat hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar bireye eğitim kapsamında sunulmaktadır.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi Aldıktan Sonra Kazanılan Haklar

Güvenlik eğitim kurumunda almış olduğunuz silahlı özel güvenlik eğitimi sonrasında uygulama sınavına geçtiğiniz takdirde 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun silah bulundurma ve taşıma yetkisi madde 8’e uygun bir şekilde silah taşıma yetkisine sahip olabilirsiniz. Bu yetki resmi olarak çalışma yaptığınız kurumun içerisinde aktif kullanabileceğiniz bir yetkidir mesai saatleri dışında silah taşımanız, silah bulundurmanız kesinlikle doğru olmayacaktır.

Madde 8’e detaylı olarak baktığımızda” Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.

  • Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında
  • Sağlık tesislerinde talih oyunları işletmelerinde
  • İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.
  • Özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda spor müsabakalarında sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar” tanımı bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra kanunda düzenlenen madde 24’te silah bulundurma ve taşıma izni verilmesi yönetmeliği de bulunmaktadır.

Madde 24: koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için fiziki önlemleri ve güvenlik cihazları öncelik verilir komisyonu orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde 10 / 7 / 1953 tarihli ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna göre ruhsatlandırılması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 11 / 9 / 1981 tarihli ve 2521 sayılı kanun kapsamına giren av silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına komisyonca karar verilir bu silahların sayısı ve niteliği komisyon kararında belirtilir.” İbareleri yer almaktadır.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitiminin Avantajları

Aldığınız eğitim kapsamında sizin için uygun olan işlerde istihdam edilme oranınız güvenlik sertifikasına sahip olmayan bireylerden yüzde yetmiş oranında daha fazladır. Temin edeceğiniz güvenlik sertifikası ister silahlı ister silahsız olsun her iki durumda da kolaylıkla istihdam olabileceğiniz bir iş bulmanız mümkün. Silahlı özel güvenlik eğitimi, silahlı güvenlik görevlisi ihtiyacı olan projelerde yer almanız için ayrıca bir avantaj olacaktır.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi