Silahlı Yenileme Eğitimi

Silahlı özel güvenlik görevlilerinin her 5 yılda bir almalarının zorunluğu olduğu silahlı yenileme eğitimi, kişinin mesleğine devam edebilmesi için şarttır. OWL eğitim kurumları bünyesinde uzman eğitmenler tarafından yenileme eğitimi alabilirsiniz.

Daha önce silahlı temel eğitimini almış kişilerin katılabileceği bir eğitim türüdür. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarının sürelerinin bitmesine en fazla 1 yıl en az 6 ay kala bu eğitimi almaları ve sınava girmeleri gerekir.

Toplamda 60 saatlik silahlı yenileme eğitimi programımız, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenlerimiz tarafından yürütülür. Kurumumuz kapsamında verdiğimiz bu kurslar, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde ve kontrolünde ilerler.

Yenileme Eğitimi Şartları Nelerdir?

Özel güvenlik temel eğitimi almış kişiler, 5188 Sayılı Yasa gereğince ‘Özel Güvenlik Personeli Yenileme Eğitimi’ni almakla yükümlüdürler. Özel güvenlik görevlisi olarak 5 yıllık süreci dolduran kişiler görevlerine devam edebilmek için yenileme eğitimi almak zorundadırlar.

OWL eğitim kurumları olarak sunduğumuz güvenilir silahlı yenileme eğitimi için kursiyerlerimizin sertifikasının dolmasına 1 yıldan az kalmış olması gerekir. Eğer 6 aydan az süre kalmışsa mutlaka yenileme yapılmalıdır.

Kursiyerlerimizin kimlik kartı süreleri dolmamışsa şayet yenileme eğitimi sonrasında mevcut tarihin üzerine beş yıl eklenir. Ancak kimlik kartının süresi dolmuş kişilerde silahlı eğitim yenileme sınavı itibariyle beş yıl olarak kimlik kartının süresi belirlenir.

Eğitime Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • 4 Adet Vesikalık
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah (Muhtardan Veya E-Devletten)
 • Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı Ya Da Sertifikası Fotokopisi

Silahlı Yenileme Eğitim Süresi Ne Kadar?

Özel güvenlik silahlı yenileme eğitimi, tüm kursiyerlerimize OWL eğitim kurumları bünyesinde tecrübeli eğitmenler tarafından verilmektedir. 60 saatlik eğitim, 8 günlük program kapsamında tamamlanır. Bu süreçte kursiyerlerin derslere tam katılım sağlamaları zorunludur. Eğitim sonrasında tüm adaylarımız Türkiye genelinde düzenlenen sınava Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde girerler.

Silahlı Yenileme Eğitimi Dersleri

Silahlı özel güvenlik olarak 5 yıllık çalışma süresini dolduran tüm personeller, yenileme eğitimi almak ve sınava girmek mecburiyetindedirler. Yenileme derslerimiz silahlı özel güvenlik alanında tecrübe sahibi uzman eğitmenler tarafından planlanır ve yürütülür. Yenileme dersleri ve saatleri:

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları (10 saat)
 • Silah Bilgisi ve Atış (10 saat)
 • Güvenlik Tedbirleri (10 saat)
 • Temel İlkyardım (4 saat)
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları (3 saat)
 • Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı (4 saat)
 • Genel Kollukla İlişkiler (2 saat)
 • Kalabalık Yönetimi (4 saat)
 • Etkili İletişim (8 saat)
 • Kişi Koruma (4 saat)
 • Uyuşturucu Madde Bilgileri (1 saat)

OWL Eğitim Kurumları Yenileme Eğitimi Kapsamı

60 saatlik eğitim programı kapsamında kursiyerlerin:

 • Beş yıl önce aldıkları mesleki güvenlik bilgileri uzman eğitmenler tarafından tazelenir.
 • Mesleki ders konuları ve silah bilgileri tazelenir.
 • Atış talimleri ile teorik bilgiler desteklenir.
 • Kanunlardaki mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanır.

Özel Güvenlik Silahlı Yenileme Sınavı Neden Yapılır?

Silahlı temel eğitimini aldıktan sonra 5 yıllık özel güvenlik personeli olarak görevini tamamlayan kişilerin bilgilerini güncellemeleri için silahlı yenileme eğitimi almaları gerekir. Eğitim sonrasında sınava girilmektedir. Sınavda başarısız olmak kuralı yoktur. Yani sınava girmiş olmanız yeterlidir.

OWL eğitim kurumları olarak kursiyerlerimize verdiğimiz tüm eğitimler Özel Güvenlik Müdürlüğü kontrolünde ilerler. 8 günlük program boyunca katılımcılar, uzman eğitmenlerimizden aldıkları ilgili dersler kapsamında temel silahlı eğitimlerini yenilerler.

Yenileme Eğitimi Alınmazsa Ne Olur?

5188 Sayısı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında zamanında ve uygun şartlarda özel güvenlik yenileme eğitimi almayan kişiler, görevlerini sürdüremezler. Bu durumda iş sahiplerinin işten tazminatsız olarak çıkartma hakları doğmuş olur. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için silahlı yenileme eğitimi doğru zaman aralığında alınmalıdır.

Kursiyerlerimizin silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışmalarını sürdürebilmeleri için yenileme eğitimine aktif olarak katılmaları; dosya teslimlerini zamanında yapmaları ve sınava katılmaları gerekir. OWL eğitim kurumları bünyesinde aldığınız silahlı yenileme eğitimi sonrasında girdiğiniz sınavın sonucu sertifikanıza işlenir.  

OWL eğitim kurumları olarak silahlı yenileme eğitim programımız ile mevcut mesleki bilgilerinizi uzman eğitmenlerimiz eşliğinde güncelliyoruz. Silahlı yenileme eğitimi almak isteyen özel güvenlik görevlisi personelleri bizimle iletişime geçerek yenileme sertifikalarını almak için kayıtlarını yaptırabilirler.

Silahlı Yenileme Eğitimi