Silahsız Yenileme Eğitimi

OWL eğitim kurumları bünyesinde verdiğimiz silahsız yenileme eğitimi, silahsız özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarının sürelerinin bitmesi üzerine almaları gereken eğitim programıdır. OWL eğitim kurumları olarak silahsız yenileme eğitim kapsamımız; alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından planlanır.

Toplam 50 saat ve 7 gün içerisinde eğitim tamamlanmakta sonrasında kurumumuz kapsamında Özel Güvenlik Müdürlüğü denetiminde yenileme sınavı gerçekleştirilmektedir. Yenileme eğitimine katılmak için kursiyerlerimizin bir takım şartları yerine getirmeleri ve evraklarını tamamlayarak başvuru yapmaları gerekir.

Kimlik kartlarının süreleri dolan silahsız özel güvenlik görevlileri, kurumumuzda alanında deneyim sahibi eğitmenler tarafından mesleki bilgilerini güncelleyebilirler. Kaliteli bir eğitim sonrasında yenileme sertifikanızı alabilir ve sorunsuz olarak çalışmaya devam edebilirsiniz.

Silahsız Yenileme Eğitimi Neden Gereklidir?

Silahsız özel güvenlik görevlilerinin mevcut bilgilerini yenilemek ve tazelemek için her 5 yılda bir silahsız yenileme eğitimi almaları zorunludur. Silahsız güvenlik kimlik kartının süresi dolan bir personel yenileme eğitimi alıp sınava girmeden çalışmaya devam edemez.

Özel güvenlik kimlik kartı sürenizin bitmesine en fazla 1 yıl; en az 6 ay kala yenileme eğitimi almakla yükümlüsünüzdür. Bu süreler arasında yenileme eğitimi almayan özel güvenlik görevlileri mesleki hayatlarında birçok sorunla karşı karşıya kalırlar.

Yenileme Eğitimi Başvuru Şartları

Silahsız yenileme eğitimi almak için ilk olarak öncesinde silahsız temel eğitim alınmış ve silahsız özel güvenlik sertifikanızın ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartınızın olması gerekir. Kimlik süreniz tam olarak bitmeden 1 yıldan az kaldığı zaman diliminde yenileme eğitimine başvurmalısınız. 6 ay kala mutlaka kaydınızı yaptırın.

Silahsız Yenileme İçin Gerekli Belgeler

 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • İkametgah (Muhtardan Ya Da E-Devletten)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Ya Da Kimlik Kartı Fotokopisi

Silahsız Yenileme Eğitimi Dersleri ve Kapsamları

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları (10 Saat)

5188 Sayılı Yasa kapsamı; silahsız özel güvenlik görevlisinin yetkileri; yetkilerin uygulanış şartları; İş Kanunu ve İşçi Hakları, silahsız özel güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda uygulanacak yaptırımlar.

 • Güvenlik Tedbirleri (10 Saat)

Kontrol ve devriye hizmetleri; yakalama, el koyma, arama, zor kullanma, tutanak tutma, şüpheli durumlar karşısında alınması gereken tedbirler.

 • Güvenlik Sistem Ve Cihazları (3 Saat)

X-Ray cihazı, kapı ve el tipi metal detektörü, çevre güvenlik sistemleri gibi güvenlik cihazları; teknolojik sistemler.

 • Temel İlkyardım (4 Saat)

Temel yaşam desteği; ilkyardımın önemi ve amacı; şok, yaralanma ve kanama gibi durumlar yapılacak müdahaleler.

 • Yangın Güvenliği Ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı (4 Saat)

Önleyici tedbirler; yanma ve yangın sebepleri; söndürücü maddeler; söndürme cihazları ve ilkeleri; tabii felaketler karşısında yardım ve kurtarma yöntemleri.

 • Etkili İletişim (8 Saat)

İletişim kurma teknikleri, empati, sempati.

 • Kalabalık Yönetimi (4 Saat)

Toplum psikolojisi; çatışma sebepleri ve önleme yöntemleri; kalabalık oluşumu, özellikleri ve önleme/müdahale esasları; göz yaşartıcı gazların özellikleri; cop kullanma; korunma yöntemleri.

 • Kişi Koruma (4 Saat)

Yaya ve araçla koruma; korumanın esasları; öncü çalışması.

 • Uyuşturucu Madde Bilgileri (1 Saat)

Uyuşturucu maddelerin genel olarak tanınması ve sınıflandırılması.

 • Genel Kollukla İlişkiler (2 Saat)

Genel ve özel kolluk ilişkisi; genel kolluğun görev, yetki ve sorumlulukları; Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olduğu durumlar ve yükümlülükleri; özel güvenliğin bölgesine giren genel kolluğun uyması gerekenler ve istisnai durumlar.

OWL Eğitim Kurumları Yenileme Eğitimi Programı

OWL eğitim kurumları silahsız yenileme eğitimi kapsamında tüm kursiyerlerimize yukarıda sıralanan teorik ve uygulamalı dersler, uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Eğitim programı kapsamında sürdürülen 7 günlük süreçte derslerimize kursiyerlerin katılması gereklidir. Sonrasında yenileme sınavı gerçekleştirilir.

Silahsız yenileme eğitimi sonrasında girilen sınavda kursiyerlerimiz, temel eğitimden tek aşamalı 100 soruluk bir teste tabi tutulurlar. Bu testte her soru bir puan değerindedir. Alınan sonuç kişinin sertifika belgelerine işlenir. Kimlik kartı yenileme işlemi için sınava girmek zorunludur.

Sertifika puanı genel puan toplamının ikiye bölünmesi ile elde edilir. Sınavda başarısız olma kuralı yoktur. Yenileme eğitiminin amacı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personellerin bilgilerini güncellemektir.

OWL eğitim kurumları olarak kursiyerlerimize istedikleri sertifikayı alabilmeleri için en iyi eğitimi uzman eğitmenlerimiz ile veriyoruz. Teorik ve uygulamalı derslerimiz eğitmenlerimizin gözetiminde gerçekleştirilir.  

Silahsız Yenileme Eğitimi